วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

บริการลงโฆษณา ประกาศหนังสือพิมพ์ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน ลดทุน,กรรมการเข้า-ออก,ชำระบัญชี

www.databusinesslaw.com
ยินดีต้อนรับสู่ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ
หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ให้บริการลง โฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น , ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ในราคาประหยัด รวดเร็ว เที่ยงตรง ถูกต้องตามกฎหมาย

บริการ รับลงประกาศโฆษณา และประกาศทางกฎหมายต่าง ๆ

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- เพิ่มทุน - ลดทุน
- ย้ายที่ตั้ง
- กรรมการเข้า - ออก
- เลิกบริษัท
- ชำระบัญชี
- เปลี่ยนห้างเป็นบริษัท
- ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- งบดุล
- ไถ่ถอน , จำนอง
- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
- บริษัทประกันภัย , บริษัทจำกัด (มหาชน)
- ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อม
- ลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆของบริษัท
- เปลี่ยนตราประทับ
- เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
- ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ฯ
- ประกาศจ่ายเงินปันผล
- แจ้งให้ชำระหนี้
- ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นบริษัท
- หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้
- หนังสือบังคับจำนอง
- ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ลูกหนี้จำนำ
- ประกาศคำสั่งศาล
- ประกาศอื่นๆ

**ได้รับอนุญาตจดแจ้งการพิมพ์ หนังสือพิมพ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย**
ll*หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ*ll
สสช 108/2554
ISSN 2229-0923


อัตราค่าบริการลงประกาศหนังสือพิมพ์ >>> พิมพ์สีทุกหน้า
(ราคารวม Vat 7% = 214 บาท) ต่อ 1 ประกาศ (ข้อความไม่เกินกระดาษ A4 1 แผ่น)
พร้อมบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียน


ติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงโฆษณา
HOT LINE : 089-212-4220 , 080-266-7590
Mobile Phone : 089-989-8868
Office / Fax : 02-956-5335
Fax (auto) : 02-250-5399
Website : http://www.databusinesslaw.com
Email : databusinesslaw@hotmail.com , thamgroup@hotmail.comรับลงโฆษณา ประกาศในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น ให้กับหน่วย
งานราชการ มูลนิธิ องค์กรต่างๆ และบริษัทเอกชนทั่วไป
ลงประกาศและโฆษณาได้ทุกวัน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
ข่าวเที่ยงตรง สื่อสร้างสรรค์ ถูกกฎหมาย บริการประทับใจ